Košík

Váš nákupný košík je prádzny

14.04. 2023
Blog

Oheň a sila

Pôda a podnebie sú základnými atribútmi pestovania hrozna a vzniku vinohradníckych regiónov, vytvárajú tzv. terroir. Sú oblasti, kde je geologickým materiálom žula, bridlica, vápenec, morské usadeniny,
v štruktúre piesok, štrk či kameň. Kvalitné hrozno a víno odrážajú charakteristiku pôdy a špecifiká podnebia.

Miesto nášho prvého spoločného projektu s Ladislavom Ďörďom je Château Rúbaň v Strekovskom vinohradníckom regióne, vyznačuje sa ílovito-hlinitými pôdami s vysokým obsahom minerálov. Ide najmä
o veľký výskyt vápnika a železa, ktoré svojim pôsobením prispievajú
k výrobe nezameniteľných vín.

Pôdy v regióne Čeboviec sú zásadne iné ako v priestore Rúbane, Strekova, či Jasovej. Ich pôvod je vo vulkanickej minulosti tohto priestoru. Vytekajúca láva ničí všetko, čo jej stojí v ceste, avšak po vychladnutí rýchlo nastúpi proces zvetrávania, zúrodňovania a premeny na úrodnú pôdu.

Podmienky sú preto určované geologickým, hlavne andezitovým substrátom, na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme s hlinitýmiaž ílovito-hlinitými pôdami. Ich zloženie a pôvod určujú aj charakter vín Pivnice Čebovce. Drsnejšie zimy, relatívne nízka úroveň pôdnej vlahy a bohatá minerálová charakteristika spôsobujú výnimočne koncentrované chute bobúľ a umožňujú vyrobiť vína s bohatými aromatickými vlastnosťami.

Instagram post

Pôda a podnebie sú základnými atribútmi pestovania hrozna a vzniku vinohradníckych regiónov, vytvárajú tzv. terroir. Sú oblasti, kde je geologickým materiálom žula, bridlica, vápenec, morské usadeniny,
v štruktúre piesok, štrk či kameň. Kvalitné hrozno a víno odrážajú charakteristiku pôdy a špecifiká podnebia.

Miesto nášho prvého spoločného projektu s Ladislavom Ďörďom je Château Rúbaň v Strekovskom vinohradníckom regióne, vyznačuje sa ílovito-hlinitými pôdami s vysokým obsahom minerálov. Ide najmä
o veľký výskyt vápnika a železa, ktoré svojim pôsobením prispievajú
k výrobe nezameniteľných vín.

Pôdy v regióne Čeboviec sú zásadne iné ako v priestore Rúbane, Strekova, či Jasovej. Ich pôvod je vo vulkanickej minulosti tohto priestoru. Vytekajúca láva ničí všetko, čo jej stojí v ceste, avšak po vychladnutí rýchlo nastúpi proces zvetrávania, zúrodňovania a premeny na úrodnú pôdu.

Podmienky sú preto určované geologickým, hlavne andezitovým substrátom, na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme s hlinitýmiaž ílovito-hlinitými pôdami. Ich zloženie a pôvod určujú aj charakter vín Pivnice Čebovce. Drsnejšie zimy, relatívne nízka úroveň pôdnej vlahy a bohatá minerálová charakteristika spôsobujú výnimočne koncentrované chute bobúľ a umožňujú vyrobiť vína s bohatými aromatickými vlastnosťami.

Instagram post