Košík

Váš nákupný košík je prádzny

pivnica čebovce
už 80 rokov tradície

Príbeh zrodený z lávy,
vášne a múdrosti,
pokračuje

Spiaci vulkán čakal dlho na spísanie svojho príbehu. Jeho začiatok sa začal písať pred 32 miliónmi rokov. Hovorí sa, že všetky odpovede sú ukryté v nás. Ale múdrosť Zeme sme mali ukrytú priamo pod nohami.

náš príbeh
súčasné vinárstvo

príbeh
pivnice čebovce

Legenda zanikla, ale miesto, hrozno, a snaha o svetovú kvalitu zostali. Novovzniknuté vinárstvo Pivnica Čebovce chce nadviazať na výnimočnú tradíciu a prispieť k oživeniu slávy a postaveniu vinohradníckeho regiónu.

Garantom tejto snahy je úspešný a známy vinár Ladislav Ďörď, spolu s majiteľmi vinárstva Château Rúbaň.

Výsledkom ich doterajšej spolupráce je Château Rúbaň – značka, ktorú preslávili výnimočné vína a výnimočné vinárstvo s puncom kvality. Touto cestou sa chce vybrať ďalší spoločný projekt – Pivnica Čebovce.

winemaker
Ladislav Ďörď

Hlboké a časom preverené tradície sa neminú účinkom. V prípade Ladislava Ďörďa ide aj o aktívnu vinohradnícku a vinársku rodinu s pevnými koreňmi v danom geografickom priestore.

Pokiaľ ich rodinná pamäť siaha, predchádzajúce generácie rodiny boli vždy vinohradníci a vinári. On sám vlastní a dodnes zveľaďuje vinohradnícke hony svojich predkov v samotných Čebovciach, s pohľadomna stáročné pivnice.

Citovo ho k vinárstvu a k poctivej práci doviedol starý otec, ktorý bol jeho pevnou oporou až do smrti. Vnukovi vštepoval základnú myšlienku, že keď sa do niečoho pustí, musí to robiť poctivo, kvalitne a s láskou.

súčasné vinárstvo
pivnica čebovce

Pivnica Čebovce je moderné a dynamické vinárstvo, ktoré je pevne ukotvené v regióne. Vinárstvo sídli v samotných Čebovciach a winemaker Laco je rodák z tejto dediny. Dlhá a inšpirujúca história, silná regionálna tradícia a svetová úroveň sú pre Pivnicu Čebovce jedinou cestou k zachovaniu a rozvoju identity. ​​

Vína sú miestne odrody, odrážajú špecifiká miestnej pôdy, oživujú regionálne charakteristiky a ducha minulých stáročí. Ich kvalita dosahuje svetovú úroveň. Pivnica Čebovce nadväzuje na tradíciu, ale zároveň je pokračovateľkou moderných postupov a svetovej kvality z osemdesiatych a deväťdesiatych rokov.

Sila zeme

Vína Pivnice Čebovce definuje láva, ktorá bola na prapočiatku ich chuti. Vulkanické výbuchy si podmanili všetko, čo im prišlo do cesty. Neskrotná sila sa ukryla do pôdy pod našimi nohami a pretrvala dodnes. Objavte zabudnutú silu Zeme.

ohromujúca

sila mení

chuť vína